مرورگر های مورد نیاز بروز رسانی 97/06/14

همکارگرامی: در صورت عدم نمایش صحیح سامانه، مروگر خود را بروز نمایید

Microsoft Edge

برای حفظ امنیت و بهترین کارایی از Windows 10 و مرورگر Edge استفاده نمایید

Internet Explorer

Internet Explorer 11.0.11 Windows 7 32bit
Internet Explorer 11.0.11 Windows 7 64bit
Internet Explorer 11.0.11 Windows 8.1 32bit
Internet Explorer 11.0.11 Windows 8.1 64bit

Google Chrome

Google Chrome 69 32bit
Google Chrome 69 64bit
Google Chrome 69 macOS

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox 62 32bit
Mozilla Firefox 62 64bit