امروز: شنبه 06 خرداد 1396


اعلانات
همکارگرامی: برای ورود به سامانه جدید همکاران شاغل و بازنشسته از کد پرسنلی و کد ملی و مستمری بگیران از کد ملی به جای نام کاربری و رمز عبور استفاده نمایید
دریافت نمون برگ امتیاز بندی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ورودی 92
دانشجویان عزیز برای شرکت در پست بندی به سایت اداره امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش فارس به نشانی http://edari.farsedu.org دربخش استخدام مراجعه و نمون برگ مربوط را دریافت و بر اساس مدارک و مستندات تکمیل، سپس به همراه مستندات امتیاز آور به دانشگاه تحویل نمایند.
آخرین مهلت تحویل نمون برگ امتیاز بندی به همراه ضمائم : پنج شنبه 96/2/28
مرورگر های مورد نیاز