امروز: دو شنبه 07 تیر 1395


اعلانات

همکارگرامی: برای ورود به سامانه جدید همکاران شاغل و بازنشسته از کد پرسنلی و کد ملی و مستمری بگیران از کد ملی به جای نام کاربری و رمز عبور استفاده نمایید

مرورگر های مورد نیاز

همکارگرامی: در صورت عدم نمایش صحیح سامانه، مروگر خود را بروز نمایید
Internet Explorer 11.0.11 Windows 7 32bit | Internet Explorer 11.0.11 Windows 7 64bit
Internet Explorer 11.0.11 Windows 8.1 32bit | Internet Explorer 11.0.11 Windows 8.1 64bit
بروز رسانی 95/03/21 Google Chrome 51 32bit | Google Chrome 51 64bit | Mozilla Firefox 47 32bit | Mozilla Firefox 47 64bit | Opera 38