امروز: یک شنبه 21 آذر 1395


اعلانات
همکارگرامی: برای ورود به سامانه جدید همکاران شاغل و بازنشسته از کد پرسنلی و کد ملی و مستمری بگیران از کد ملی به جای نام کاربری و رمز عبور استفاده نمایید
همکاران محترم برای ثبت نام ** تک کارت فرهنگیان ** حداکثر تا تاریخ 95/8/30 به آدرس اینترنتی http://profile.medu.ir مراجعه و نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایید. در صورت اشتباه در ثبت اطلاعات با اموراداری اداره محل خدمت خود مراجعه نمایید.
اخبار
همراه معلم نسخه اندروید
مرورگر های مورد نیاز